• Тања Крагујевић
  НОВА СТВАРНОСТ ПОЕЗИЈЕ

    Еву Липску увео је у наш културни простор посвећени преводилац пољске поезије Петар Вујичић, заступивши је у антологији Савремена пољска књижевност. Њен песнички рад непрекидно прати Бисерка Рајчић, која је у блиском и сарадничком односу са песникињом од седамдесетих година прошлог века, дакле пуних пет деценија. Липска спада у најпревођеније пољске песнике, а свакако је и једна од најпознатијих и најомиљених пољских песникиња код нас. За то је заслужна Бисерка Рајчић, која је, уз преводе више појединачних књига, приредила и три значајна избора поезије Еве Липске. Но, дуготрајно познантство са песникињом омогућило јој је забележи и значајне увиде у њене личне и поетичке ставове. Не припадајући ни једном правцу…

 • Александар Б. Лаковић
  ПЕСНИК САМОТНИК, ЖРТВА ИСКУШЕЊА И ГОРЧИНЕ ВИЗИЈА

    Живот и песме, рекоше поједини критичари, „уклетог песника” Душана Срезојевића (1886-1916) праћени су бројним искушењима које су претиле заборавом. Ипак, ако песник није био у стању да одложи своју смрт условљену додатним провоцирањем његових психичких тегоба, његових тридесет песама је опстало, пре свега, захваљујући њиховој заступљености у неколико релевантних антологија српског песништва. Песник Срезојевић, за време три полугодишта која је провео у Крагујевцу као суплент у Другој гимназији, објављује, као приватно издање, своју једину песничку књигу Златни даси (1912) у крагујевачкој штампарији Радивоја Јовановића. Већина Срезојевићевих биографа и тумача уочава у њој неке издавачке нелогичности и површности, као што су постојање празних страница у средини књиге, а истовремено, нису…

 • Павле Зељић
  ПОВРАТАК У МИНЕРАЛНО СТАЊЕ: КОНЦЕПТ ТЕЛА У ПОЕЗИЈИ ВАСКА ПОПЕ И СИМПЛИЦИСИМУСУ Х.Ј.К. ГРИМЕЛСХАУЗЕНА

    МИНЕРАЛНО ПОСТОЈАЊЕ И БАРОКНО ОДРИЦАЊЕ ОД СВЕТА КОД ВАСКА ПОПЕ И ГРИМЕЛСХАУЗЕНА Већ у првим тумачењима поезије Васка Попе, за карактерисање његовог поетичког поступка искоришћена је опозиција између класичног и барокног[1]. Делује да је суд Зорана Мишића о ове две тенденције у поезији Попе могуће схватити само као аналогију у односу на те две одреднице из историје књижевности, будући да ћемо тежити да докажемо како је за Попин песнички поступак подједнако важна и барокност (иако сам Мишић класицистичкој страни Попине поезије даје превагу), и то у смислу бизарности његовог хумора, и надасве, иноваторском аспекту песништва који подразумева зачудност, истраживање неискоришћених поетских потенцијала стварности, а не треба занемарити ни окренутост…

 • Марија Јока
  МОРФОЛОГИЈА ЛИКА ЛОЛЕ МОНТЕЗ У РОМАНУ КАП ШПАНСКЕ КРВИ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

        Роман Кап шпанске крви, мање је познато остварење једног од највећих имена српске књижевности XX века, Милоша Црњанског, објављено 1970. године, недавно по пишчевом повратку у Београд након многих година изгнанства. Само дело дефинише се као тежак, туђinski roman. Crnjanski je smatrao да је то једно од његових најуспелијих остварења, али критика је често потцењивала његову вредност, те се не може наћи у сабраним делима писца. Ако приступимо анализи романа Кап шпанске крви, видећемо да је у питању темељна студија метафизике секса и дуалности женског и мушког приницпа, као и преплитање романтичарских мотива са постмодерним стилом приповедања – не само занимљива и драматична акција, како гласе поједине критике.…

 • Душан Милијић
  ТРАНСКРИПЦИЈА СПОРНИХ ИЗРАЗА У НАРОДНОЈ БАЛАДИ ХАСАНАГИНИЦА

    1 Објавивши у својој књизи Пут по Далмацији (Viaggio in Dalmazia, Венеција 1774) песму насловљену као Жалосна пјесанца племените Асанагинице (Xalostna pjesanza Plemenite Asan-Aghinize), са преводом на италијански језик (Canzone dolente della nobile sposa d’Asan Aga), опат Алберто Фортис (1741–1803) вероватно није ни слутио да ће тиме покренути праву лавину истраживања и интересовања за народно стваралаштво Јужних Словена, што ће кулминирати у првој половини XIX века, првенствено захваљујући Јохану Волфгангу Гетеу и браћи Вилхелму и Јакобу Гриму, али и многим другим европским књижевницима који су се прихватили да на своје језике преведу Хасанагиницу (како се доцније усталио назив за ову народну баладу), а сасвим је довољно, између осталих преводилаца,…

 • Александар В. Петровић
  РИЛКЕ И ЦРЊАНСКИ: ДНЕВНИЧКИ РОМАН НА ПОЧЕТКУ ХХ ВИЈЕКА[1]

  На самом почетку XX в. у Прагу, који је до Првог свјетског рата био дио Аустроугарске, налазимо Рајнера Марију Рилкеа (рођ. 1875), пјесника посебног лирског сензибилитета и представника симболизма на њемачком говорном подручју. Чињеница да је Милош Црњански (рођ. 1893. у Чонграду, у данашњој Мађарској) осамнаест година млађи од Рилкеа не мијења много у томе да су обојица живјели у истом времену, само у различитим дијеловима државе – гробнице народа, како су тада звали Аустроугарску. На исти начин је доживљава и Црњански, растући у атмосфери осиромашене чиновничке породице, која је, живећи ван Србије, сањала о величини српског народа, о поносној историји и вјери. Он живи на два мисаона колосјека: традиционално-српском…

 • Милица С. Милошевић
  АНАТОМИЈА БРАЧНИХ ОДНОСА У РОМАНИМА ГОСПОЂА САБИНА ЕУГЕНА КУМИЧИЋА И СКОРОЈЕВИЋИ ЈАНКА КЕРСНИКА

    Еуген Кумичић (1850-1904), професор, књижевник и политичар, у историји књижевности упамћен је као зачетник натуралистичког стила у хрватској књижевности, јер, како Мирослав Шицел примећује, Кумичићев роман Госпођа Сабина може се сматрати потпуним натуралистичким делом у ком писац успева да анализира проблематику и карактер људи из градске средине, тј. из виших грађанских слојева[1]. Као студент променио је неколико европских градова у којима је боравио: пре свега, студирао је медицину у Прагу, потом се у Бечу бавио  историјом, географијом и филозофијом, да би после у Паризу проучавао романску, са акцентом на француску књижевност. У Француској се сусреће са стваралаштвом свог савременика Емила Золе (1840-1902), али и са француском тривијалном књижевношћу, што…

 • Бошко Томашевић
  ARS POETICA СЕМЈУЕЛА ТЕЈЛОРА КОЛРИЏА

     Нема човека који је икада био велики песник а да, у исто време, није био и дубок филозоф. Самјуел Тејлор Колриџ               Поред Фридриха Хелдерлина (F. Hölderlin) један од најдражих песника у младости био нам је Самјуел Тејлор Колриџ (S. T. Coleridge). Но, списи С.Т. Колриџа који се односе на песничку уметност (ars poetica) одгајали су наш укус за поезију још далеко након времена када смо завршили редовне студије књижевности. Укус за Аристотела пре него за Платона, колико и за традицију аристотеловске поетике све до Пола Валерија, одредио је наш сопствени песнички пут и пратио га на плодоносној стази и када се исти на, верујемо, срећан начин срео…

 • Слађана Миленковић
  ИНТЕРТЕКСТУАЛНА ОНЕОБИЧЕНА ЛЕПОТА МОДЕРНИХ СТИХОВА

    У савременом добу, књижевност као уметност речи, можда и као најтранспарентнија од свих уметности, показује да је дошло време преиспитивања. Сама реч „поезија“ (која је некад означавала то што данас значи „књижевност“) – како потиче од хеленске речи „poesis“ („poiesis“) која у приближном преводу значи „делање, стваралаштво“, а у ужем „уметничко стварање“ – указује на то да је песник стваралац. Поезија нам помаже да схватимо себе и протумачимо свет, а поезија Мирослава Алексића то чини као жив, креативан, провокативан процес. Алексић припада генерацији књижевника која се јавила средином осамдесетих година XX века; свој оригинални глас нашао је још у првој збирци поезије Зигурат. Од тада је заступљен у више…

 • Душан Милијић
  ЊЕГОШЕВ ТУЖНИ ИЗГНАНИК СКЕНДЕРБЕГ

    Довољно самокритичан да своја тумачења Горског вијенца и своја мишљења о појединим тамним местима у Његошевим стиховима не сматра дефинитивним, Никола Банашевић је – у предговору издања Горског вијенца које је сâм приредио и за које је написао дотад најисцрпнија објашњења – напоменуо следеће: „Коментар Горског вијенца неће бити задуго у потпуности довршен. Он ће бити стално прошириван новијим начином прилажења томе спеву. Обраћаће се и даље пажња тачном значењу појединих речи и реченица, а откриће се још понеки необјашњени или недовољно протумачени стих.“[1] Банашевићу је наведена констатација морала доћи као логичан закључак пошто се претходно уверио колико је за тумачења многих Његошевих стихова, чак и кад се мислило…