Славица Обрадиновић
МУЗИЧАРИ

 

Целокупно уметничко стварaлаштво Зорана Игњатовића произилази из богатог животног искуства којим уметник ствара лични стил и аутентичне уметничке форме. Сликарство, цртеж, скулптура/објекат су продукт уметниковог става и доживљаја стварности, а реализована дела заокупљају посматрача и уводе у сфере ритма, мелодије, импровизације. Тиме се дела ликовне уметности преплићу са музиком која је уметникова покретачка снага и инспирација. Настају слике нераскидиво везане са џезом, уметник инкорпорира јединствен ритам и мелодију која се чује на сликама. Једна уметност се прелива у другу стварајући нераскидиву уметничку целину препознатљивог и оригиналног уметничког приступа.
Слике надахнуте џезом, ритмом и плесом представљају део опуса Зорана Игњатовића који настаје од 2019. године. Штафелајно сликарство и предметност су и даље уметниково опредељење. Мотиви су стилизовани, изведени надреалистичким третманом којим сликар исказује свој шаролик унутрашњи свет. Ликовни елементи прожети ритмом џеза уз бујну палету, где доминирају интензивне и чисте боје изнедрују динамичне композиције смештене у имагинаран амбијент. У слике овог циклуса уткана је вештина и зналачко уметниково познавање цртежа и скулптуре.
Достигнућа цртежа и објеката укомпонована су у основу слике. Врстан цртеж даје чврсту структуру композицији, а у моделовању ликова и простора евидентна је скулптурална композиција. Kористећи динамична линеарна решења у комбинацији са масама фигура и простором у који их смешта, сликар ствара живописне призоре обогаћене различитим запажањима. У надреалне амбијенте Игњатовић смешта музичаре, главне јунаке слике. Симболику везује за музичке инструменте који су поред фигура, у првом плану композиције. Пејзажи и ентеријери, где су актери слика смештени у својеврсне кулисе, проистекле из сликареве маште, одишу клупском атмосфером и филозофијом поменутог музичког правца џеза.
Цртежи Зорана Игњатовића су посебна целина опуса где линијом, тачком и мрљом, пажљивим избором мотива ствара имагинаран свет с мноштвом личних симбола и порука. У основни мотив – птице – усађује биоморфне структуре, арабеске, случајне потезе, а цртеж добија карактеристике скице. Његов кроки богат је детаљима и реалистичним формама уз које поставља бројне линеарне интервенције, слободан потез, мрље и тачке – чиме цртеж приближава апстракцији. Цртежи су врста припремног рада по којима Зоран остварује скулптуре и објекте, када у простору наставља да разрађује своје идеје. У скулптурама се потпуно ослобађа реалног, предметног, то више нису конкретне представе, а форме носе снажну асоцијативну поруку и осећаје. Разноврсним избором материјала и облика, често употпуњених колоритом, Зоран Игњатовић гради још један интригантан свет игре и сновиђења. Асоцијативне скулптуре и објекти одишу лепотом, складом и комплексношћу којима се покреће след доживљаја и утисака.
У својој уметности Зоран Игњатовић одбацује устаљени начин размишљања и поимање фантастике, док суптилно уноси музички ритам стварајући свет препун сензуалности. Уметник на себи својствен начин проналази нераскидиву везу између сликарства и џеза, креирајући препознатљив стил високе естетике –ослобођен стега, усмерен ка истраживању и, пре свега, импровизацији као врхунској тековини џез музике.