Александра Димитријевић
ВИБРИРАЊЕ АУРЕ

 

Перузовићева идеологија представља имагинарни однос између појединца и његовог доживљаја егзистенције. Специфичан начин кадрирања којим се сликар служи наговештава оваплоћење загонетности са једне стране и провокативности са друге. Истицање једне врсте ванземаљске атмосфере додаје сликама ауру херметичности која перципијенту скреће пажњу на минуциозно изведене делове представљених фигурација. Радови манифестују сигурну и суптилну употребу линије, која милује контуре мистичних елемената слике.
Подражавајући један шилеовски дух и приступ у грађењу пиктуралне поетике, Перузовић отвара питање како да појединим фигурацијама на неким својим сликама да облик јединке, а да истовремено не наглашава ту сепарацију. Сликар са друге стране, на појединим радовима приказује симбиозу два елемента, делујући брзо и флуидно уз помоћ акрилика, и на тај начин представљени облици одишу неконвенционалном визуелизацијом. Самоуверење и изузетно познавање вештине цртежа Перузовићевим радовима дају несвакидашњу драматичност. Повратити покидану везу између човека и природе, вратити чист сликарски доживљај уз помоћ персонализације форме и садржаја слике, приближити мистичност посматрачу, основне су потке у креирању представљених радова.
Користећи се бојом као езотеричном компоненетом Перузовић композицијама даје једну апстрактну димензију, са дубоком метафизичком позадином и естетском слојевитошћу. Боје којима се уметник служи на појединим радовима имају флуоресцентни набој, док су негде загаситих тонова. Нема експлицитне сексуалности, стиче се фини утисак студије људског тела. Попут Шилеа, и Перузовић слика мотиве жене и екстраваганције природе, у интимним камерним секвенцама, и код обојице се интензитет истраживања анатомије и напоменуте езотерије не смањује, већ се кроз радове све више усавршава. Приказане личности манифестују једну психолошку анализу, где уметник проучава своје субјекте, односно објекте сликања.
На радовима се опажа специфична студија, која се развија кроз страст према изузетном цртежу који на крају кулминира у јединствени покрет и ломљење линије и посебну рефлексију боје. Перузовић не слика оно што види, већ једну стварност коју је пронашао у сопственим сновима, стварајући симбиозу природе, животиња и замишљених женских фигурација, смештених у један дубок простор како би се ти елементи слике неометано развијали. Поједини радови одражавају динамику психичких процеса којих приказане личности у забележеном тренутку нису свесне, док уметник на тај начин, веома успешно приказује потиснуте психолошке садржаје, што се најпре може приметити на слици под називом Сама на улици. Девојка има озбиљан израз лица, њен уморни поглед пројектује се од осенчених делова лица ка посматрачу, указујући на узнемирујућу рањивост и загонетност, док уличне светиљке стварају потмулу атмосферу.
На радовима се уз помоћ емпатије и доброг запажања могу приметити специфичности као што су покрети руку и шака, чиме је сликар негде алудирао на интровертност, док се руке тискају уз тело, а негде на екстровертност, где су раширене и предају се посматрачу. Све то перципијенту дозвољава да утоне у јединствени свет који Перузовић ствара. Слике као што су Жена и змај, Sophia, Melancholia имају у основи исту структуру мисли и емоција, које уобличавају тај имагинарни врт. За све три слике, као да је основно полазиште било сликање својеврсног буђења суштине бића, где се у крајњем ефекту креира композиција унутрашњих емотивних ритмова. Свака фигурација влада својом дисруптивном отуђеном енергијом, и на тај начин преноси ауру мистификације.
Уметник Хрвоје Марко Перузовић се на својим радовима бави и својеврсним проучавањем односа антропоморфних и зооморфних облика чији психолошки и карактерни однос гради сипецифичним кадрирањем. Стиче се утисак да сликар алудира на спиритуалност представљених ликова, фокусирајући се на морфологију њихових лица и тела. Позадине на радовима су или сведени лирски пејзажи, или апстраховане секвенце, које у комбинацији са представљеним личностима добијају ону драматичност и покрет који делу даје посебну вибрацију.