Енес Халиловић
МАНИФЕСТ КВАНТУМИЗМА

)

квантум.

недељива, најмања количина енергије која се дешава у елементарним процесима;

)

плурал: кванта;

)

ЈЕСТЕ или НИЈЕ.

сваки песнички говор подразумева реч НИЈЕ, јер НИЈЕ носи осећање да све што је до сада речено НИЈЕ довољно; дакле: песник говори; чак је и први песник, Аноним, носио осећање речи НИЈЕ када је наративно певао након свега или било чега што је чуо и видео; све до сада речено показало је путоказе свему што треба рећи; ЈЕСТЕ било што је било, а подразумевање свега што је било даје основу да се говори ЈЕСТЕ или НИЈЕ; то су крајности на истој правој, али органски везане преко тачака сазнања; свака тачка је везник; сваки везник је пола заграде која укључује претходно или пола заграде која укључује потоње; један песник ‒ то су сви песници; у општем песнику су ЈЕСТЕ и НИЈЕ као крајности и све тачке између те две крајности;

(

ВЕЗНИК и

може да стоји испред и иза сваке реченице; знак (и знак) могу да стоје испред и иза сваке реченице; знак (и знак) могу се читати и као везник и;

(

КВАНТ

се односи се на дискретне јединице које теорија приписује извесним физичким величинама; прсне реч да се испили спев;

(

ТАЛАСИ

могу да се простиру као честице;

(

ЗНАЊА

су била део једног, кренула из једне тачке, враћају се у једну тачку, можда баш у полазну тачку; Емпедокле био и песник и филозоф и лекар; лекар прописује лек полажући наду у незнатно; он жели да честица покрене одбрамбене механизме организма; дакле, отпорност човека чита се као снага фрагментарности;

(

ШИФРА

целине похрањена у честици;

(

Филозоф

стоји пред законима квантне физике. претходну реченицу написао сам у књизи Зидови, у песми Зид на сцени; филозоф више не стоји пред законима квантне физике; КВАНТОВИ су различити као што је различита свака вредност у природи; КВАНТОВИ у поезији међусобно су повезани или неповезани као и честице у природи, али ма колико удаљени јесу и остају унутар замишљене и незамишљене целине;

(

ЦЕЛИНУ

дефинишемо као збир свих квантова, али КВАНТУМИСТИЧКА песма је збир понуђених квантова и део целине;

(

ТАЧКА

је ЗНАК КВАНТУМИЗМА; моја пажња је расута као ТАЧКА која се разлива у свим правцима и не бледи; у срцу геометрије живи ТАЧКА, али она каже: ја сам у срцу филозофије;

(

УМ

је чвориште у којем се срећу слике различитих квантова;

(

КВАНТУМИСТИЧКА ПЕСМА

креће се у свим правцима; КВАНТУМИЗАМ је осећање да збир свих честица постаје СМЕША и да једна честица има симболичку снагу многих честица као трепавица на месту злочина – својим садашњим присуством он је будући сведок против себе;

(

ЧЕСТИЦЕ

Манифеста опонашају песму; читајући Манифест, ти замишљаш квантумистичку песму; свака честица Манифеста довољна је за препознавање КВАНТУМИЗМА; Манифест који читаш сматраш ли теоријом или праксом? Вектори поезије су неједнаки као што су неједнаки вектори квантова у појавности; честица има однос са свим осталим честицама унутар целине, без обзира на њен и њихов положај – зато замишљам сферну грађевину која има 365 прозора и кроз сваки прозор виде се сви остали прозори; елементи геометрије налик су на метафоре;

(

КВАНТ

се може посматрати као део материје или као информација; човјекова пажња постоји као партикуларна појава; фрагмент носи шифру из које се реконструише структура; пролог је довољан за композицију; сви друмови воде у једно место и одводе са тог истог места;

(

КАП

крви открива крвну слику;

(

МОГУЋНОСТ

да је наш ум пријемник који добија операције из друге димензије не може се искључити;

(

ПОЕЗИЈА

није хоби, али тражи необавезан приступ;

(

КВАНТУМИСТИЧКА ПОЕЗИЈА

тежи анализи настанка песме, зато се Манифест може посматрати и као КОНТРАПЕСМА која не тежи одмотавању смисла него стању које претходи песми; истичем искуство које нуди Антонио Поркија који је сву књижевност свео на једну (једину) форму, а то је реченица; указујем на песму Страх Рејмонда Карвера и на песму Не познајући се довољно Александра Ристовића – квантови ових песама могу мењати места, важан је њихов међусобни однос где вибрира првобитни поглед на основ певања; набрајање се јавља као ритмичка игра и описна вежба;

(

ФАСЦИНАЦИЈА

једним појмом може настати и дугим посматрањем појма; сведоци су ми историчари: сви догађаји епохе сведу се на име те епохе; ниједан појам нема толико имена колико има функција и одлика;

(

ОПИСАТИ

једног човека значи описати га у потпуности и описати сваки дан његовог живота и све догађаје у сваком дану или рећи његово име што подразумева јединку са свим што она јесте; који поједе једно крилце може рећи: „јео сам пилетину“; када се појави човек на Марсу, Марсовци кажу: „појавио се човек!“ а не: „појавио се тај и тај“; када се појави вук у селу, фармери кажу: „појавио се вук!“ не наводе да ли се појавио сиви вук, етиопски вук или поларни вук; представник постаје носилац врсте у очима друге врсте;

(

ТАЧКА

стоји уз појам КВАНТУМИЗАМ и ближе га одређује, опонаша га;

(

КВАНТУМИЗАМ

у политичком смислу био би тумачење наизглед малих догађаја који постану велике историјске раскрснице; било је много кружића, али један кружић постаде нула;

(

СВАКИ КВАНТ

није самонастао, као што ни хлеб није сам од себе дошао на трпезу;

(

САЗНАТИ

идентитет човека на основу трепавице; сазнати му дела и недела;

(

КВАНТУМИЗАМ

не виче: „за мном!“ него виче: „овуда!“; ниједан уметнички правац не указује на потребу неког кретања него на потврду постојећег кретања; ниједан изам не укида било шта пре себе; изам је доказ још једног лица уметности; КВАНТУМИЗАМ је још један доказ, али доказан изван претходних доказа;

(

СТВАРАЊЕ РЕЧИ

подразумева одбацивање кипова; кипови немају: моћ мишљења, моћ говора, моћ одлучивања;

(

КОНТРАПЕСМА

(Манифест) не тражи глагол одбацити него замотати; тежи да се склупча ка примарној тачки из које настаје песма; на овај начин Манифест се може посматрати и као пут ка прапесми, јер води према кванту;

(

КАО

што после секса супружници траже и анализрају трен који их је потакао на секс, тако и након песме тражимо прву грудву лавине; ако изда, циљ изда на почетку; ако изда, средство изда на крају;

(

ПИСАЦ

не прави континиум већ га подразумева, зато је доживљај квантности у основи језика књижевности; шире значење паразитира на ужем значењу;

(

ЦИТАТНОСТ

коју следе псеудоцитатност и аутоцитатност; речи, све речи, свака именица, и сваки глагол, и сваки везник, призивају чак и појмове који имају само назив, а не и телесност;

(

СТИЛ

је очух садржаја, никада нису до краја отворени један према другом;

(

РЕПОРТАЖА

то је нешто што је написано како би нешто било предочено неком другом – збир путоказа као збор фрагмената;

(

ЕКОНОМИЈА

је под јаким утицајем малограђана, они потребама и естетиком диктирају потражњу, а цене се формирају према њиховој платежној моћи; колективни интерес – то је збир личних интереса; ја сам део свега;

(

ЦИЉ

неодвојив од намере; презирем лов из забаве; шта значи мртав плен?

(

ОБЛИК

је доказ немоћи обликованог;

(

КВАНИТУМИЗАМ

је постојао и онда кад не беше именован; КВАНТУМИЗАМ не треба мешати са КВАНТИЛНОМ РЕРГРЕСИЈОМ осим ако неко чита шта су писали Руђер Бошковић и Адријен-Мари Лежандр па и докаже да се поменути појмови могу довести у везу; јер песник се не одриче ни новца провученог кроз статистику као што се Јасон не одриче власти; јер песник се не одриче ни Земље као што се Одисеј не одриче земље по којој гази његова жена;

(

КВАНТУМИЗАМ

постоји као доминантно осећање незнатности унутар мноштва, унутар гужве; pars pro toto; али тај израз треба уметношћу заклонити од политике; у опери, на филму, у театру, не тражити КВАНТУМИЗАМ изван либрета, сценарија и драме; плес дотиче КВАНТУМИЗАМ не у почетним покретима, него у положају тела по завршетку плеса, те су сви покрети манифестовани као траг ка унутрашњем, тј. ка расположењу одакле почиње игра; у музици пак КВАНТУМИЗАМ се производи насумичним издвајањем једног субмотива преко којег је могуће препознати композицију; КВАНТУМИЗАМ у архитектури реципрочан је квантумизму у музици, јер се уочава у детаљу чију естетику је индуковао дух места (genius loci); квантумистички сликар доноси облике за које нисмо сигурни да ли су фрагменти молекула или фрагменти небеских тела;

(

АДРЕСА

КВАНТУМИЗМА је Архимедова књига О полугама која је изгубљена; слутимо стил и исход те књиге на основу закона о полуги и на основу познатих Архимедових дела О кугли и ваљку и О мерењу круга;

(

ЈЕДНО ОТКРИВА ДРУГО.

нпр. Архимедов закон важи за све флуиде, а откривен је код течности;

(

СВАКИ КВАНТ

може бити на месту било ког другог кванта; и последњи квант може бити први квант; то је доказ целине; КВАНТУМИСТИЧКА песма је потрага за квантовима;без обзира на дужину квантова, сваки квант носи једно расположење; збир није пуки збир почетака песме и завршетака песме, збир постаје СМЕША;

(

СМИСАО

може обитавати на два места истовремено, али никад између, никад на пола пута; свака честица је кључна честица;

(

КВАНТУМИЗАМ

не долази; он је већ ту; овај Манифест је и констатација постојећег песништва, али не целокупног песништва; КВАНТУМИСТИЧКА ПЕСМА има за циљ да сабере квантове, СМЕШУ почетака и крајева да понуди песницима који из сваког кванта могу кренути у песму; сабрати квантове на једном месту, повећати густину песничког простора – појачати песников ослонац на старту; Владимир Петрович Бурич је давно рекао: „Време читања песама! то је време њиховог писања“; основна песма се понаша као парерга према Манифесту, а заправо је Манифест настао као парерга; то су два замајца у ротацији; иако нематеријалан, учинак поезије носи тенденцију да ротира натраг у свест; то личи на момент импулса;

(

НЕ ЗНАМ

могу ли са сигурношћу тврдити како два кванта постоје на два места истворемено и

(

НЕ ЗНАМ

могу ли тврдити како два слична кванта могу деловати ка истој тачки истовремено

(

АЛИ

могу тврдити како поезија и физика теже истој тачки истовремено; размишљање о вертикалној узрочности наводи ме на помисао да кроз поједине тачке те вертикале пролазе праве које се могу посматрати као показатељи хоризонталне узрочности, у појединим стадијумима бића;

(

НАСЛОВ

није непотребан квантумистичкој поезији која уводи и појам ЛАЖНИ НАСЛОВ предвиђен да уведе слој у композицију; унутар КВАНТУМИСТИЧКЕ песме може обитавати не само један омаж; сврха је немилосрдна, меморија поткупљива, разлог је склон ономе који га саопштава; пред уметношћу дрхти мода, а метод се отапа; повремени повод дроби констатни разлог;

(

КВАНТ

у огледалу физичког света види ФРАКТАЛ;

(

ФРАКТАЛ

је геометријски лик који се може разложити на мање делове; Беноа Манделброт тврди да је облик мањих делова пропорционално исти ко целина; фрактус (изломљен); КВАНТУМИЗАМ има за циљ асоцијацију/слутњу/надградњу фрактала; маскота квантумистиче поезије живи у Мексичком заливу, то је Аксолотл (Siredon pisciformis, или Ambystoma mexicanum); има висок ниво регенерације; Аксолотл може регенерисати делове мозга, све делове тела, па чак и срце;

(

КВАНТУМИЗАМ

је збир последица; у поезију се улази љубављу Демокритовом који каже: „Волео бих наћи само једну узрочну везу, радије него добити цело Персијско краљевство“;

(