Кораци

Кораци

Часопис за књижевност, уметност и културу „Кораци“ траје већ више од 50 година. Настао је крајем 1966, у деценији када су покренути многи часописи у унутрашњости. Почео је скромно, али са амбицијом да прерасте средину у којој настаје и постане релевантан у широј заједници. Током пола века смењивали су се главни и одговорни уредници:

Милорад Најдановић (1966–1970)
Милован Живковић (1970–1973)
Слободан Павићевић (1973–1993)
Душан Мандић (1973–1977, на месту одговорног уредника)
Зоран Петровић (1993–1996)
Мирко Демић (2002–2011)
Ивана Максић (2011–2013)
Александар Б. Лаковић (2013–2017)
Татјана Јанковић (2017– 2021 )
Др Владимир Б. Перић (2021–)


Настојимо, из броја у број, да „Кораци“ окупе креативне људе различитих уметничких опредељења, а Крагујевац изнова потврди себе као јединствено и препознатљиво место на културној мапи Србије.

Импресум

Издавач
Народна библиотека „Вук Караџић“ Крагујевац

За издавача
Анђела Огњановић

Главни и одговорни уредник
Др Владимир Б. Перић

Ликовни уредник
Андреј Ивошев

Редакција
Мирко Демић
 Костадин Стојадинов

Секретар редакције
Гордана Вучковић

Лектура и коректура
Виолета Јовичинац Петровић

Техничка опрема
Немања Бркић