КОРАЦИ

МЕЂУ ЈАВОМ И МЕД СНОМ

Тања Крагујевић: Анатомија зиме

Мираш Мартиновић: Дуга

Ана Марија Грбић: тетраптих једне кућне журке

Радивој Шајтинац: Алвин Ли и Френк Запа ме оговарају

Милан Мицић: Чикашки блуз

Лаура Барна: Странац

Јулиа Капорњаи: Полетање птице

Гавра Влашкалин: Сребрна љубав

ОСТАВШТИНА

Драга П. Јовановић: Свет се затвара

КОРАК

Борис Лазић: Путописне песме

Борјан Митровић: О, слатко моје прољеће

ФЕНОМЕНИ

Марија Миџовић: Beyond Borders – Кад, ако не сад?

Мила Медиговић Стефановић: Позни лексикон

МЕРИДИЈАНИ

Александра Колонтај: Сестре (превод са руског Нада Усановић Ашоња)

Антонио Ортега: Заборављени Кинез (превод са шпанског Маја Џамић и Лиза
Рижникова) 

ОКУЛАР

Зденка Валент Белић: Граничари Terrаe incognitаe

Милена Ж. Кулић: Улазак у храм Миодрага Павловића: контекстуализација храма
у есејистичким књигама

Ђорђе М. Ђурђевић: Фигура анђела у књижевности

ТЕРАЗИЈЕ

Венко Андоновски: Роман-тест о могућностима романа и човека (Мирко Демић: Пустоловине бачког опсенара, Дерета, Београд, 2018)

Велимир Младеновић: Још једна књига о Камију (Јасмина Ахметагић: Књига о Камију – поетика мере, Дерета, Београд, 2017)

Јелена С. Младеновић: Парадокси кретања (Дејан Илић: Долина Плистос, НБ „Стефан Првовеначани“, Краљево, 2017)

Ала Татаренко: Ехо историје, ехо књижевности (Слободан Владушић: Велики јуриш, Лагуна, Београд, 2018)

Илија Бакић: (Неозбиљно) мудар и (озбиљно) духовит (Зоран Пешић Сигма: Улица усамљених аутомобила, НБ „Стеван Сремац“, Ниш, 2017)

Јованка Вукановић: Нова проза: никад нијесмо сами (Јовица Аћин: Сродници, Лагуна, Београд, 2017)

Данијела Ковачевић Микић: Зар ће заиста сви ти тренуци да нестану? (Веселин Марковић: Прошлост никад не прође, Архипелаг, Београд, 2017)

Ивана Голијанин: Богатство живог духа и језика (Џевад Карахасан: Недоумице, КДБХ „Препород“, Загреб, 2017)

Милан Громовић: Континуитет српске културе на Медитерану (Никола Маловић: Бока Которска и Србија, Књига комерц, Београд, 2018)

Стефан Пајовић: Француски генерал старог кова и народ сељака ратника (Луј Франше д’Епере: Мемоари: Солунски фронт, Србија, Балкан, Централна Европа, 1918‒1919, Прометеј, Нови Сад, 2018)

РАМПА

Гордана Јоцић, Лела Вујошевић: Позориште живог дијалога

ДОМАНОВИЋЕВОМ УЛИЦОМ

Владимир Стефановић: Кад Атлас слегне раменима

КОРАЧАЛИ СУ