КОРАЦИ

МЕЂУ ЈАВОМ И МЕД СНОМ

Дарко Цвијетић: Ишин шејтан

Радмила Гикић Петровић: Изневерено пријатељство

Даница Павловић: Забава код мојих ја

Дејан Ђорђевић: Приче из казанице

Огњенка Лакићевић: Ја не слушам, само се затрчим

Раде Танасијевић: Године анксиозности

Владана Перлић: Homo insapiens

Весна В. Максимовић: Слаткоречивост празничног јутра

Горан Гребовић: Русија, заувек

Александра Јовичић: Основни мотив

КОРАК

Кристијан Екер: Северни Казахстан и Караганда: места и лица

ФЕНОМЕНИ

Весна Тодоровић: У знаку светлости

МЕРИДИЈАНИ

Ева Зоненберг, Адам Загајевски: Разговор о поезији (превод са пољског Бисерка Рајчић)

Марсел Швоб: Арахна (превод са француског Дејан Ацовић)

Хабиб Селми: Пешчани лавиринт (превод са арапског Мирослав М. Митровић)

ОКУЛАР

Драгица Ужарева: Лирски глас испуњен симболима: симболизам Ивана В. Лалића

Сања Перић: Деформација хуманистичких вредности у роману Људи са четири прста

Зорица Младеновић: Одисеј у мору меланхолије – цитатни елементи у поезији Јована Христића

ТЕРАЗИЈЕ

Јелена С. Младеновић: Сигмин песнички викенд (Зоран Пешић Сигма: Биће све у реду, Ниш, Medivest KT, 2018)

Ана Гвозденовић: У ситним цветовима чајника (Весна Капор: Венац за оца, СКЗ, Београд, 2018)

Марија Васић Каначки: Претварање мајке у материну и обрнуто (Ана Сеферовић: Материна, Архипелаг, Београд, 2018)

Ноел Путник: У тамним лагумима уметности (Немања Радуловић (прир.): Esotericism, Literature and Culture in Central and Eastern Europe, Филолошки факултет, Београд, 2018)

Mилуника Митровић: Између предвидивог и неочекиваног (Ђорђе Деспић: Песме и други ожиљци, Културни центар Новог Сада, 2018)

Лазар Букумировић: Неухватљив идентитет (Лана Басташић: Ухвати зеца, Контраст издаваштво, Београд, 2018)

Милица Миленковић: Поезија Звонка Танеског  (Звонко Танески: Херој заборављене класе, УА „Исток“, Књажевац, 2017)

Гордана Влаховић: Ова се књига даде са уживањем преходати (Ненад Шапоња: А Брисел се да преходати лако, Сајнос, Нови Сад, 2018)

Ивана Танасијевић: Женски глас из пешчаника (Бранка М. Касаловић: Глас из пешчаника, Чигоја штампа, Београд, 2017)

ДОМАНОВИЋЕВОМ УЛИЦОМ

Лела Милосављевић: Породица и друштво

ЛИЦЕМ У ЛИЦЕ

Горица Поповић: Бистра, радознала, весела глава

ПАЛЕТА

Александра Димитријевић: Вртоглавица која одваја човека од реалног простора

КОРАЧАЛИ СУ