КОРАЦИ

МЕЂУ ЈАВОМ И МЕД СНОМ

Мирјана Митровић: Школске

Малиша Станојевић: За сламку крви

Дубравка Ђурић: Озвучавање ритма

Оља Кнежевић: Заробљени

Виктор Радоњић: Укопана јелка

Татјана Венчеловски: Викенд на селу. Мушкатле

Ана Никвул: Из мртвог угла

Александар Максим Поповић: У чему је проблем?

Војислав З. Илић: Лабораторија

КОРАК

Норман Даглас: Изнад Сорента (превод са енглеског Дејан Ацовић)

МЕРИДИЈАНИ

Задоншчина (превод са староруског Андриј Лаврик)

Виталијано Бранкати: Старац у чизмама (превод са италијанског Ана Марковић)

ОКУЛАР

Иван Штерлеман: Милош Црњански и његово дрвеће између Истока и Запада

Јелена М. Ристовић: Поетика снова у српској књижевности XX века

Синиша Туцић: Поетика и манифест зенитизма

ТЕРАЗИЈЕ

Александар Б. Лаковић: О богу, сунцу, ватри, песнику… (Алек Вукадиновић: У ватри се Бог одмара, Конрас, Београд, 2018)

Aлександар Костадиновић: Чекајући стрејт-стори (Звонко Карановић: Иза запаљене шуме, ЛОМ, Београд, 2018)

Виктор Шкорић: Постмодерни јунак тражи искупљење (Филип Грбић: Прелест, Вулкан издаваштво, Београд, 2018)

Владимир Коларић: И никаква метафизика! (Јана Алексић: Аријел Аноним, Завод за проучавање културног развитка, Београд, 2018)

Љубиша Радовановић: Спој привида и суштине (Гојко Божовић: Мапа, Повеља, НБ “Стефан Првовенчани”, Краљево, 2017)

Ивана Танасијевић: Модалитети феминистичке теорије и књижевне праксе женског ауторства у српској култури (Татјана Јовановић: Књиженствени град – конституисање женског канона у српској прози 1990-2010, ФИЛУМ, Крагујевац, 2017)    

Миломир Гавриловић: Апокрифно замишљање америчког мушкарца (Volt Vitman: Muški bukvar, Arete, Beograd, 2017)

РАМПА

Ђорђе Милосављевић: Копродукција

ПАЛЕТА

Александра Димитријевић: Догађај ухваћен у простору

КОРАЧАЛИ СУ