КОРАЦИ

МЕЂУ ЈАВОМ И МЕД СНОМ

Радивој Шајтинац: Утеха војводе Шупљикца ‒ постисторијски, комшијски и вансудски процес

Велимир Кнежевић: Сијање керамичких небеса

Соња Атанасијевић: Лаж у води

Александар Ђоковић: У реду је, предајем се

Александра Батинић: Ваучер

Катарина Пантовић: Историја света у седам слика

Ненад Јеремић: Нетрасирани повратак

Каја Панчић Миленковић: Бог изнова ствара свет

Јелена Нелевић: Спремна за рађање

КОРАК

Радмила Гикић Петровић: Хавана – мирис луле дувана

ФЕНОМЕНИ

Милен Алемпијевић: Јадник који је промашио свет – џез у роману МУЧНИНА Жан-Пола Сартра

МЕРИДИЈАНИ

Волф Шмид: Лепота ће спасити свет – естетички доказ о постојању Бога (превод са руског Драгиња Рамадански)

Болеслав Лешмјан: Изабране песме (превод са пољског Бисерка Рајчић)

Гилберт Мари: Хамлет и Орест (превод са енглеског Дејан Ацовић)

ОКУЛАР

Ђорђе M. Ђурђевић: Фигура књижевног јунака у Андерсеновим бајкама: проблем читалачке рецепције

Емилија Поповић: Мотив инцеста у драми КОД ВЕЧИТЕ СЛАВИНЕ

ТЕРАЗИЈЕ

Мићо Цвијетић: Инвентар лирике сопства (Бошко Сувајџић: Направи ваздух; Изабране и нове песме, Културни центар Новог Сада, 2018)

Александар Б. Лаковић: Како се вратити у себе? (Братислав Милановић: Повратак, УК Кораци, Крагујевац, 2019)

Јелина Ђурковић: Трагична туга крајинског свијета (Анђелко Анушић: Српска крајишка трилогија, II,III,IV. С Хомером у олуји „Завод за уџбенике и наставна средства“ а.д. Источно Ново Сарајево, 2018)

Maрија Булатовић: Лепота мерена трешњама (Силвана Маријановић: Хајделберг, Мали врт, Београд, 2019)

Жарко Миленковић: Алузија путовања и акустика ока (Велимир Кнежевић: Дунав станица, НБ „Стефан Првовенчани“, Краљево, 2019)

Љубиша Радовановић: Виталност певања (Томислав Маринковић: Вечито садa, Архипелаг, Београд, 2018)

Мила Медиговић Стефановић: Витези ријечи и музичког наслеђа (Ана М. Зечевић: Све постаје ријеч, у ријечи да живи: прилози о културној историји Паштровића и                Будве, Друштво за културни развој „Бауо“, Удружење Паштровића и пријатеља Паштровића „Дробни пијесак“ у Београду, Петровац на Мору, Београд, 2019)

Mилан Громовић: Надснева се момак и девојка: Поетички преплет мушког и женског принципа (Лира и Епопеј: Дах у даху Пресинг, Младеновац, 2019.)

ДОМАНОВИЋЕВОМ УЛИЦОМ

Ненад Станковић: ЈА возим

ПАЛЕТА

Александра Димитријевић: Езотерични свет

КОРАЧАЛИ СУ