КОРАЦИ

МЕЂУ ЈАВОМ И МЕД СНОМ

Мирослав Алексић: У врту

Марина Шур Пухловски: У себи самој

Дамир Јоцић: Буђење песника

Невена Карановић: Вода је била фантастична

Драгица Стојановић: Благостање

Милена Благојевић: Међу треперавим крошњама белих бреза

Елизабета Георгиев: Филозофија паучине у четири слике

Крсто Милошевић: Цокуле

Жељка Гавриловић: Фрагменти

КОРАК

Тијана Ашић: Двогласје у покрету

МЕРИДИЈАНИ И ПАРАЛЕЛЕ

Инам Качачи: Нaга у Везирији (превео с арапског Мирослав Б. Митровић)

Јадвига Малина: Црна бродска посада (превела са пољског Бисерка Рајчић)

СТАВ

Стеван Јовићевић: Књижевност и време садашње

ФЕНОМЕНИ

Лела Вујошевић: Женске судбине и театарско тумачење

ОКУЛАР

Павле Зељић: Повратак у минерално стање: концепт тела у поезији Васка Попе и Симплицисимусу Х.Ј.К. Гримелсхаузена

Марија Јока: Морфологија лика Лоле Монтез у роману Кап шпанске крви Милоша Црњанског

ТЕРАЗИЈЕ

Александра Жежељ Коцић: Пут је кривудав и ту нема помоћи (Филип Грујић, И онда опет, из почетка, BOOKA, Београд, 2023)

Јана Алексић: Књига префињене поетске духовности (Марија Јефтимијевић Михајловић, Храм тишине, Партенон, Београд, 2023)

Урош Ђурковић: Газиране јегуље и империјализам мелопеје (Бојан Марковић, Тауматроп, Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, Краљево, 2022)

Александар Б. Лаковић: Игриве и мозаичне представе времена (Ненад Кебара, О петељци се љушка све: лирска предања, Интелекта, Ваљево, 2023)

Марија Симовић: Роман о доброчинству (Иван Златковић, Сиротна књига, Народно дело, Београд, 2023)

Мирослав Радовановић: Путовање кроз време (Георги Господинов, Временско склониште, Геопоетика, Београд, 2023 – Међународна награда Букер 2023)

РАМПА

Андреј Платонов: Глас оца (превела са руског Марија Кувекаловић)

ПАЛЕТА

Александра Димитријевић: Наш Лубарда

КОРАЧАЛИ СУ