КОРАЦИ

МЕЂУ ЈАВОМ И МЕД СНОМ

Александар Гаталица: Апатрид у лифту

Шабан Шаренкапић: Машала Мошерех

Бранислав Соломун: Улазак

Никола Јеремијаш: Храм смрти

Драган T. Павловић: Aполоново житије

Јадранка Миленковић: Ева

Александар Д. Станковић: Стајин и Јанин син

Ранко Павловић: Из болесничке собе 351

Јулијана Кузмић: Паралеле

Младен Шљивовић: Тринаест песама о зен калуђеру који је на годишњи одмор отишао у пустињу

МЕРИДИЈАНИ И ПАРАЛЕЛЕ

Тине-Јармила Сир: Вук испод руке (превео са норвешког Марко Вуковић)

Захар Прилепин: Бумбаров грех (превела са руског Радмила Мечанин)

Васил Загоров: Духови у библиотеци (превела са бугарског Елизабета Георгиев)

ОКУЛАР

Александар Б. Лаковић: Песник самотник, жртва искушења и горчине визија

Тања Крагујевић: Нова стварност поезије

ТЕРАЗИЈЕ

Даница M. Савић: Порекло света неизговорено и неизрециво (Татјана Јанковић, Поглед под сукњу света, Агора, Нови Сад, Зрењанин, 2023)

Горица Радмиловић: Састављено од сећања и заборава (Стево Грабовац, Послије забаве, Imprimatur, Београд, 2023)

Мирјана Поповић: Симфонијско начело умјетничког стварања (Радомир Д. Митрић, Кино Медитеран, Суматра, Шабац, 2023)

Илија Бакић: Полицијски инспектор пред зачудним стварностима (Саша Радоњић, Роман што нечујно дише, Соларис, Нови Сад, 2023)

Душан Милијић: Благо оном ко тренутно живи (Јасмина Малешевић, Несташна маркиза – пикарски роман, Галаксијанис, Ниш, Беокликс, Београд, 2023)

Ива Мирчић: Свечаност поезије Спасоја Јоксимовића (Спасоје Јоксимовић, Меланхолија homo sapiensa, Центар за културу и туризам Младеновац, Шумадијске метафоре, Младеновац, 2022)

ПАЛЕТА

Јована С. Павићевић: Он жели да каже тајно: пола века од смрти крагујевачког академског сликара Милоша С. Максимовића

КОРАЧАЛИ СУ