КОРАЦИ

In memoriam: Владимир Јагличић

Владимир Јагличић: Историја болести

Никола Живановић: Кроз поезију Владимира Јагличића

МЕЂУ ЈАВОМ И МЕД СНОМ

Радосав Стојановић: На трговима многим

Берислав Благојевић: Све се зна, помисли писац

Лидија Дедуш: Ја Барби, а ти Кен

Нева Лукић: Мјесто радње: Загреб ‒ Београд

Урош Папеш: Изађимо на сунце

Жељко Младићевић: Дом Јангових

КОРАК

Јелена Ангеловски: Шаловање: швајцарски дневник

ФЕНОМЕНИ

Емилија Поповић, Ивана Николић: Мала Сирена у медијима

Милен Алемпијевић: Муншајнери из старог комшилука

МЕРИДИЈАНИ

Далимилова хроника (превод са чешког Ивана Кочевски)

Уц Раховски: Гдје остаде Ружевич? (превод са немачког Стеван Тонтић)

Евгени Черепов: Фишеци (превод са бугарског Дијана Јеленков)

Салћа Халас: Потоп (превод са пољског Милица Маркић)

ОКУЛАР

Милица С. Милошевић: Женски ликови и мит код Маргарет Атвуд и Хомера

Aлександра Чебашек: Модели коментара у приповеци Мара милосница Иве Андрића

Иван Штерлеман: Ка естетици сигнализма

ТЕРАЗИЈЕ

Александар Б. Лаковић: За суштом честицом (Саша Нишавић: Честица, изабране и нове песме, Фондација група Север: ИПЦ НС, Нови Сад, 2020)

Јелена Марићевић Балаћ: Апотропејска арабеска  (Емсура Хамзић: Скарабеј од жада, Агора, Зрењанин, Нови Сад, 2020)

Жарко Миленковић: Она која носи бритву  (Јелена Марићевић Балаћ: Без длаке на срцу, Еверест Медија, Библиотека „Сигнал”, Београд, 2020)

Љубиша Радовановић: Вечита горчина проживљеног  (Витомирка Требовац: Дани пуног месеца, Лом, Београд, 2020)

Радмила Гикић Петровић: Рат, вечити извор балканских турбуленција  (Михал Рамач: Ноћ на станици Kелети, Академска књига, Легат Светозара Петровића, Нови Сад, 2020)

Гордана Влаховић: Допричавања о временима и местима  (Небојша Лапчевић: Рукопис у теракоти, КОВ, Вршац, 2020)

Маријана Јелисавчић: Ватра и ‒ свашта  (Милош Михајловић: Књига одраза, Аутостоперски водич кроз фантастику, Београд, 2020)

ПАЛЕТА

Александра Димитријевић: Синоптичке карте Ане Мутавџић

КОРАЧАЛИ СУ